انجمن منتقدان و نویسندگان و پژوهشگران تئاتر در سال ۱۳۸۰ با نام ابتدایی «انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر» فعالیت خود را آغاز کرد.

در نخستین اجتماع، هیات موسس این انجمن شامل محمد رسول صادقی، عباس غفاری، حسین شاکری، محمدرضا حسین زاده، مرجان کلیایی، محبوبه آذرخیل، اکرم محمدی، زهرا حاج محمدی و کیوان نخعی مسولیت تاسیس این انجمن را عهده دار شدند و سرانجام این انجمن در تاریخ ۱۷ مرداد سال ۱۳۸۰ ، مصادف با سالروز مقام خبرنگار، رسما در محل خانه هنرمندان ایران اعلام موجودیت کرد.

با گسترش فعالیت‌های این انجمن، در مراحل بعدی نام آن به «انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر» تغییر یافت و سرانجام با کسب مجوزهای لازم دور تازه فعالیت مستقل و صنفی خود را از سال 1400 و تحت عنوان «انجمن صنفی سراسری منتقدان ، نویسندگان و پژوهشگران» آغاز کرد.